Kwiecień 2022 - Be Fit!

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Be Fit!" w okresie 01.04.2022 r. - 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu „Be Fit!” jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania sportowe, a tym samym prozdrowotne oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu będzie niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć sportowych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu będziemy promować postawy, które pozwalają na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt jest oparty na sporcie, promuje również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:
- zajęcia taneczno-ruchowe – „zumba”,
- zajęcia fitness - aerobik,
- edukacja prozdrowotna/ spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe – wyprawa piesza po Jurze,
- sportowe zajęcia drużynowe - piłka nożna.

Zapraszamy!

Marzec 2021 - "Żyj zdrowo"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Żyj zdrowo" w okresie 01.03.2021 r. - 28.02.2022 r.

Głównym celem projektu „Żyj zdrowo” było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w
działania prozdrowotne. Realizacja projektu niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć praktycznych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu promowaliśmy postawy, które pozwalają na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt był oparty na promocji zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia promuje również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:

- zajęcia organizowane w terenie, w gospodarstwie rolnym, polegające na zbiorze plonów w celu wykorzystania ich do
przygotowywania posiłków,

- wspólne spacery po Jurze powiązane ze sprzątaniem otoczenia,

- „Co mamy dobrego” Spotkania mające na celu uświadomienie roli jaką każdy z młodych ludzi ma do odegrania w
działaniach na rzecz ochrony własnego zdrowia i zdrowia najbliższych w trakcie których, zorganizowane były również
akcje edukacyjne pod nazwą „Smaczne warzywa w doniczce', polegające na tym, że uczestnicy siali lub sadzili/flancowali roślinki w doniczce by później w trakcie spotkań stosować je jako dodatki do przygotowywanych posiłków,

- edukacja prozdrowotna,

- spotkania z dietetykiem,

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe powiązane ze sprzątaniem otoczenia – wyprawa rowerowa do gospodarstwa rolnego,

- zumba

Zdjęcia z zajęć można obejrzeć w załączonej galerii. Zapraszamy!

 

DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZAPRASZAMY PONOWNIE!

Ogłoszenia o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu "Teleopieka w powiecie będzińskim - sięgnij po zdrowie!"

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH PROJEKTU

"TELEOPIEKA W POWIECIE BĘDZIŃSKIM - SIĘGNIJ PO ZDROWIE!"

 

W tym miejscu znajdziesz wszystkie ogłoszenia o udzielenie zamówień dotyczących realizacji projektu "Teleopieka w powiecie będzińskim - sięgnij po zdrowie!". Szczegółowe warunki oraz terminy składania ofert znajdują się poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z1/01

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 sztuk urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z1/02

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 sztuk telefonów komórkowych dla seniorów, 100 kart SIM oraz usługa  rozmowy i sms-y bez limitu do wszystkich sieci na 24 miesiące w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/01

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 8 sztuk Neseserów pielęgniarskich z wyposażeniem zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z4/01

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego uczestników projektu.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/01a

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 8 sztuk Neseserów pielęgniarskich z wyposażeniem zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/02

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z1/03

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa 100 sztuk urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia oraz elektrodami do badań EKG jednokrotnego użytku, usługa obsługi mobilnych urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu do teleopieki

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna AKTUALIZACJA

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna AKTUALIZACJA

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/02a

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2021 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/02b

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2021 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/04

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie osoby do pomocy w opiece nad pacjentami

Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2022 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenia o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu "Teleopieka w powiecie myszkowskim - sięgnij po zdrowie!"

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH PROJEKTU

"TELEOPIEKA W POWIECIE MYSZKOWSKIM - SIĘGNIJ PO ZDROWIE!"

 

W tym miejscu znajdziesz wszystkie ogłoszenia o udzielenie zamówień dotyczących realizacji projektu "Teleopieka w powiecie myszkowskim - sięgnij po zdrowie!". Szczegółowe warunki oraz terminy składania ofert znajdują się poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z1/01

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 sztuk urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z1/02

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 sztuk telefonów komórkowych dla seniorów, 100 kart SIM oraz usługa  rozmowy i sms-y bez limitu do wszystkich sieci na 24 miesiące w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z3/01

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 8 sztuk Neseserów pielęgniarskich z wyposażeniem zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z4/01

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego uczestników projektu.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z3/02

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z1/03

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa 100 sztuk urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia oraz elektrodami do badań EKG jednokrotnego użytku, usługa obsługi mobilnych urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu do teleopieki

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna AKTUALIZACJA

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna AKTUALIZACJA

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z3/02a

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2021 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z3/04

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie osoby do pomocy w opiece nad pacjentami

Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2022 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenia o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu "Teleopieka w powiecie zawierciańskim - sięgnij po zdrowie!"

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH PROJEKTU

"TELEOPIEKA W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM - SIĘGNIJ PO ZDROWIE!"

 

W tym miejscu znajdziesz wszystkie ogłoszenia o udzielenie zamówień dotyczących realizacji projektu "Teleopieka w powiecie zawierciańskim - sięgnij po zdrowie!". Szczegółowe warunki oraz terminy składania ofert znajdują się poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/Z/Z1/01

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 sztuk urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/Z/Z1/02

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 sztuk telefonów komórkowych dla seniorów, 100 kart SIM oraz usługa  rozmowy i sms-y bez limitu do wszystkich sieci na 24 miesiące w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/Z/Z3/01

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 8 sztuk Neseserów pielęgniarskich z wyposażeniem zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/Z/Z4/01

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego uczestników projektu.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/Z/Z3/01a

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 8 sztuk Neseserów pielęgniarskich z wyposażeniem zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/Z/Z3/02

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/Z/Z3/03

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie psychologa do prowadzenia konsultacji psychologicznych z pacjentami i/lub ich opiekunami w wymiarze 50 godzin zegarowych w miesiącu

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/Z/Z1/03

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa 100 sztuk urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia oraz elektrodami do badań EKG jednokrotnego użytku, usługa obsługi mobilnych urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu do teleopieki

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna AKTUALIZACJA

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna AKTUALIZACJA

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/Z/Z3/02a

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2021 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/Z/Z3/04

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie osoby do pomocy w opiece nad pacjentami

Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2022 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

Teleopieka w powiecie będzińskim - sięgnij po zdrowie!

Fundacja "Warto Żyć" w partnerstwie z 

Przychodnią Lekarską Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Pradłach Jarosław Kleszczewski

realizuje projekt pn.: 

"Teleopieka w powiecie będzińskim - sięgnij po zdrowie!" 

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

 


 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Kryteria formalne: osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w wieku 65 i więcej lat, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu będzińskiego w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kryteria dodatkowe: preferowane będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

ZA DARMO MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z JEDNEGO LUB KILKU ŚWIADCZEŃ JEDNOCZEŚNIE!

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby wziąć udział w projekcie „Teleopieka w powiecie będzińskim - sięgnij po zdrowie!”,  należy: 

pobrać, wypełnić w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisać formularze zgłoszeniowe, które znajdują się tu:

Regulamin projektu z załącznikami - Dokumenty Uczestników Projektu

następnie formularze możesz wysłać pod adres: 

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Nowowiejska 8, 42-400 Zawiercie 
z dopiskiem „Teleopieka Będzin”

lub dostarczyć osobiście na adres (tam możesz także pobrać wydrukowane formularze i wypełnić je z naszym przedstawicielem)

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Szymańskiego 19, 42-400 Zawiercie

 


 

 "Teleopieka w powiecie będzińskim - sięgnij po zdrowie!" 

Okres realizacji projektu:

01.10.2020r. - 30.09.2022r.

Opis projektu:

Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych dla 100 osób (w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn) zamieszkałych w powiecie będzińskim, osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wieku 65+.

Cel realizacji projektu:

Celem projektu jest zwiększenie stopnia deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na
terenie powiatu będzińskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektowych: teleopieka medyczna, działania informacyjno-edukacyjne, medyczna długoterminowa opieka domowa oraz przygotowanie i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego na potrzeby Beneficjentów objętych wsparciem w projekcie.

Wartość projektu: 1 731 360,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 471 656,00 PLN

Teleopieka w powiecie myszkowskim - sięgnij po zdrowie!

Fundacja "Warto Żyć" w partnerstwie z 

Przychodnią Lekarską Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Pradłach Jarosław Kleszczewski

realizuje projekt pn.: 

"Teleopieka w powiecie myszkowskim - sięgnij po zdrowie!" 

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

 


 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Kryteria formalne: osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w wieku 65 i więcej lat, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu myszkowskiego w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kryteria dodatkowe: preferowane będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

ZA DARMO MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z JEDNEGO LUB KILKU ŚWIADCZEŃ JEDNOCZEŚNIE!

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby wziąć udział w projekcie „Teleopieka w powiecie myszkowskim - sięgnij po zdrowie!”,  należy: 

pobrać, wypełnić w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisać formularze zgłoszeniowe, które znajdują się tu:

Regulamin projektu z załącznikami - Dokumenty Uczestników Projektu

następnie formularze możesz wysłać pod adres: 

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Nowowiejska 8, 42-400 Zawiercie 
z dopiskiem „Teleopieka Myszków”

lub dostarczyć osobiście na adres (tam możesz także pobrać wydrukowane formularze i wypełnić je z naszym przedstawicielem)

Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Pradłach Jarosław Kleszczewski filia w Żarkach
ul. Częstochowska 1, 42-310 Żarki

 


 

 "Teleopieka w powiecie myszkowskim - sięgnij po zdrowie!" 

Okres realizacji projektu:

01.10.2020r. - 30.09.2022r.

Opis projektu:

Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych dla 100 osób (w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn) zamieszkałych w powiecie myszkowskim, osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wieku 65+.

Cel realizacji projektu:

Celem projektu jest zwiększenie stopnia deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na
terenie powiatu myszkowskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektowych: teleopieka medyczna, działania informacyjno-edukacyjne, medyczna długoterminowa opieka domowa oraz przygotowanie i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego na potrzeby Beneficjentów objętych wsparciem w projekcie.

Wartość projektu: 1 731 360,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 471 656,00 PLN

Teleopieka w powiecie zawierciańskim - sięgnij po zdrowie!

Fundacja "Warto Żyć" w partnerstwie z 

Przychodnią Lekarską Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Pradłach Jarosław Kleszczewski

realizuje projekt pn.: 

"Teleopieka w powiecie zawierciańskim - sięgnij po zdrowie!" 

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

 


 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Kryteria formalne: osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w wieku 65 i więcej lat, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kryteria dodatkowe: preferowane będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

ZA DARMO MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z JEDNEGO LUB KILKU ŚWIADCZEŃ JEDNOCZEŚNIE!

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby wziąć udział w projekcie „Teleopieka w powiecie zawierciańskim - sięgnij po zdrowie!”,  należy: 

pobrać, wypełnić w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisać formularze zgłoszeniowe, które znajdują się tu:

Regulamin projektu z załącznikami - Dokumenty dla Uczestników Projektu

następnie formularze możesz wysłać pod adres: 

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Nowowiejska 8, 42-400 Zawiercie 
z dopiskiem „Teleopieka Zawiercie”

lub dostarczyć osobiście na adres (tam możesz także pobrać wydrukowane formularze i wypełnić je z naszym przedstawicielem)

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Szymańskiego 19, 42-400 Zawiercie

 


 

 "Teleopieka w powiecie zawierciańskim - sięgnij po zdrowie!" 

Okres realizacji projektu:

01.10.2020r. - 30.09.2022r.

Opis projektu:

Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych dla 100 osób (w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn) zamieszkałych w powiecie zawierciańskim, osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wieku 65+.

Cel realizacji projektu:

Celem projektu jest zwiększenie stopnia deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na
terenie powiatu zawierciańskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektowych: teleopieka medyczna, działania informacyjno-edukacyjne, medyczna długoterminowa opieka domowa oraz przygotowanie i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego na potrzeby Beneficjentów objętych wsparciem w projekcie.

Wartość projektu: 1 731 360,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 471 656,00 PLN

Lipiec 2020 - "Fitlandia"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Fitlandia" w okresie 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.

Głównym celem projektu „Fitlandia” było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania sportowe, a tym samym prozdrowotne oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu będzie niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć sportowych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu promowaliśmy postawy, które pozwalały na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt oparty był na sporcie, promował również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia wolnego od narkotyków i alkoholu.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:
- zajęcia taneczno-ruchowe – „zumba”,
- zajęcia fitness - aerobik,
- edukacja prozdrowotna/ spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe – wyprawa rowerowa po Jurze,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe - wyprawa trekkingowa po Jurze,
- sportowe zajęcia drużynowe - piłka nożna.

Zdjęcia z zajęć można obejrzeć w załączonej galerii. Zapraszamy!


DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZAPRASZAMY PONOWNIE!