Grudzień 2022 - Projekt Szansa kluczem do sukcesu

Fundacja "Warto Żyć"

wdraża model wsparcia

"Projekt Szansa kluczem do sukcesu" w ramach powierzonego grantu

dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem wdrażanego modelu wsparcia jest Podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Wartość grantu: 428.400,00 PLN
Wkład ze środków europejskich wynosi: 403.938,36 PLN

 W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło ponad 3,3 mln uchodźców. Dzieci i rodziny uchodźcze są w bardzo niestabilnej sytuacji życiowej, w związku z tym kluczowe jest prowadzenie wsparcia w taki sposób, aby zajęcia dla uczestników były wzmacniające, aby były okazją do odkrywania ich zasobów i krokiem do samodzielności w radzeniu sobie z trudnościami. Realizujemy ten projekt żeby ułatwić osobom o niskich kwalifikacjach wejść płynniej w nasze lokalne środowisko, pomóc im poznać nasz język, kulturę, zwyczaje i otoczenie, nasz piękny krajobraz i miejsca warte obejrzenia. Rozmowy w języku polskim i wspólne zajęcia projektowe ułatwią im przełamanie bariery językowej i takie wewnętrzne otwarcie się. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ widzimy co niesie wojna, jakie traumatyczne sytuacje przeżywają osoby z terenów nią objętych. Integrując się z uchodźcami z Ukrainy uważamy, że nie tylko pomagamy im ale i Polakom, by łatwiej zrozumieć drugiego człowieka w potrzebie.

Wsparcie dla Uczestników Projektu obejmuje:

- 40h zajęć z języka polskiego,

- 2h diagnozy,

- 56h zajęć z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych, w tym do wyboru (3 szkolenia do wyboru ze szkoleń 1-5 + 6 szkolenie):

   -- 1. Instytucje w Polsce (18h),

   -- 2. Podstawy poszukiwania pracy w Polsce (18h),

   -- 3. Pracuję legalnie w Polsce (18h),

   -- 4. Wiedza o Polsce (18h),

   -- 5. Finansowe ABC (18h),

   -- 6. Transport i komunikacja (2h).

- 2h walidacji,

- ponadto Uczestnik Projektu może skorzystać ze wsparcia doradczego, psychologicznego i prawnego w miarę zgłaszanych potrzeb.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH:

Grupa 1:

- diagnoza: 09-10.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:11-16.01.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 19-22.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- j.polski: w trakcie ustalania harmonogramu.

Grupa 2:

- diagnoza: 16-17.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:18-23.01.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 26-29.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- j.polski: w trakcie ustalania harmonogramu.

Grupa 3:

- diagnoza: 23-24.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:25-30.01.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 02-05.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- j.polski: w trakcie ustalania harmonogramu.

Grupa 4:

- diagnoza: 30-31.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:01-06.02.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 09-12.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- j.polski: w trakcie ustalania harmonogramu.

Grupa 5:

- diagnoza: 06-07.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:08-13.02.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 16-19.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- j.polski: w trakcie ustalania harmonogramu.

Grupa 6:

- diagnoza: 20-21.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:22-27.02.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 02-05.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- j.polski: w trakcie ustalania harmonogramu.

Grupa 7:

- diagnoza: 27-28.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:01-06.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 09-12.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- j.polski: w trakcie ustalania harmonogramu.

Grupa 8:

- diagnoza: 06-07.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:08-13.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 16-19.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- j.polski: w trakcie ustalania harmonogramu.

Grupa 9:

- diagnoza: 13-14.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:15-20.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 23-26.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- j.polski: w trakcie ustalania harmonogramu.

Grupa 10:

- diagnoza: 20-21.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:22-27.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 30.03-02.04.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- j.polski: w trakcie ustalania harmonogramu.

Zapraszamy!