Październik 2022 - W przyjaźni siła

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "W przyjaźni siła" w okresie 01.10.2022 r. - 30.09.2023 r.

Głównym tematem naszego projektu jest wzajemne zespalanie się dwóch różnych społeczności, pochodzących z różnych krajów, wywodzących się z różnych środowisk, posługujących się różnymi językami oraz aktywizacja lokalnej społeczności w szczególności z terenów powiatu zawierciańskiego.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem wynikającym ze zmiany miejsca zamieszkania, problemów ekonomicznych wielu środowisk oraz obudzenie drzemiącej w nich inicjatywności, poprzez wspólne zajęcia i warsztaty kreatywne. Celem naszego projektu jest też zwiększenie zaangażowania stałych mieszkańców powiatu zawierciańskiego oraz nowo przybyłych do działania oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu będzie niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery językowe, społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń w szczególności językowych, warsztatów, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie.

Mając na względzie zdrowy tryb życia, część zajęć będzie się odbywać na świeżym powietrzu Jury Krakowsko-
Częstochowskiej. Realizowane zajęcia to:

- zajęcia kreatywno-plastyczne, np.: decoupage na drewnie/szkle, malowanie, rysowanie, itp.,

- fotograficzne zajęcia historyczno-poznawcze – wyprawa na Jurę Krakowsko-Częstochowską z aparatem,

- edukacja prozdrowotna/spotkania z psychologiem/dietetykiem oraz

- zajęcia kulinarne: przygotowywanie posiłków z zakupionych przetworów i produktów, np. część przygotowań i spożywanie posiłków odbywać się będzie na świeżym powietrzu w trakcie wypraw po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Zapraszamy!