Projekty zrealizowane

Fundacja "Warto Żyć" zrealizowała już projekty unijne i nie tylko tj.:

1 - od 01.06.2012r.-30.09.2012r. projekt programu "Młodzież w działaniu" pt. "W obiektywie aparatu - człowiek, sztuka i nauka",

2 - od 01.01.2013r.-31.08.2013r. projekt EFS z poddziałania 9.5 - "Co kryje się za kulisami teatru? - edukacja kulturalna gimnazjalistów" w partnerstwie z Gminą Irządze,

3 - od 01.06.2013r.-30.11.2013r. projekt programu "Młodzież w działaniu" pt. "Jak zostać biznesmenem? – zakładamy własną firmę",

4 - od 01.05.2015r.-31.10.2015r. projekt programu „Erasmus+” pt. „Intercultural learning through the eye of the camera” w partnerstwie z organizacją LUMEN z Chorwacji,

5 - od 01.03.2017r.-31.12.2017r. projekt programu "Erasmus+" pt. "Social Inclusion Through Art" w partnerstwie z organizacją LUMEN z Chorwacji,

6 - od 01.05.2018r.-31.10.2018r. projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Zawierciu pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch",

7 - od 01.07.2019r.-30.06.2020r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Be Active!",

8 - od 01.07.2019r.-30.06.2020r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Młodzi biznesmeni",

9 - od 01.08.2019r.-31.07.2020r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Nasze korzenie",

10 - od 01.02.2020r.-31.01.2021r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Mówisz i Masz",

11 - od 01.02.2020r.-31.01.2021r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Ekologia na co dzień",

12 - od 01.07.2020r.-30.06.2021r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Fitlandia".