Sierpień 2017 - Social Inclusion Through Art

Fundacja "Warto Żyć" wraz z LUMEN z Chorwacji

http://udruga-lumen.hr/

otrzymały dofinansowanie na realizację projektu pt.

"Social Inclusion Through Art"

w ramach Programu "Erasmus+" finansowanego ze środków KE.

Projekt „Social Inclusion Through Art”  jest to wymiana młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (10 osób z Chorwacji i 10 osób z Polski) w wieku pomiędzy 13-30 lat. Projekt przewiduje szereg warsztatów artystycznych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Projekt skupia się na tematyce wyrazu artystycznego jako formy edukacji i aktywizacji młodzieży. Cały projekt koncentruje się na integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywność, rozwijanie kreatywności i pasji. Podsumowaniem wymiany będzie wernisaż, stworzony przez jego uczestników. Na to wydarzenie zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani, natomiast osoby które nie będą mogły osobiście przybyć na to wydarzenie, będą miały możliwość obejrzenia zdjęć na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy: https://social-inclusion-through-art.blogspot.com/

If you want to see this blog in english please click here ;)