Sierpień 2015 - Intercultural learning through the eye of the camera

 Fundacja „Warto Żyć” wraz z chorwacką organizacją LUMEN

http://udruga-lumen.hr/ 

otrzymała dofinansowanie na realizację projektu wymiany młodzieżowej pt. ”Intercultural learning through the eye of the camera” w ramach Programu „Erasmus +” finansowanego ze środków KE. 

Tematem projektu jest przybliżenie kultur i charakterystyk krajów UP poprzez praktyczne warsztaty fotograficzne. Warsztaty te odbywać się będą na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co pozwoli polskim i chorwackim  uczestnikom projektu poznać ciekawe miejsca, historię i zabytki oraz przyrodę tego regionu, pozwoli na zaprezentowanie Polski od atrakcyjnej strony.

Wszelkie działania w ramach projektu, nie powinny przesłonić zagadnienia które będzie naszym niewypowiedzianym mottem-przy każdej okazji, krzewienie w sposób niewymuszony postaw integracyjnych-proeuropejskich. Oprócz warsztatów fotograficznych w terenie, uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach tematycznych dotyczących sztuki fotografowania, ale również warsztatach poruszających problematykę działalności organizacji pozarządowych.

Ostatnim etapem podsumowującym wymianę, będzie wybranie najciekawszych zdjęć zrobionych w trakcie projektu, następnie zorganizowanie wystawy oraz stworzenie albumów prezentujących prace uczestników. Najważniejszym efektem projektu będzie integracja grupy, a cel ten może być bezwiednie dla uczestników projektu osiągnięty poprzez wspólne robienie codziennych rzeczy, wspólną zabawę fotografią, wspólne poznawanie regionu, historii, zabytków, przyrody.

W ramach projektu powstały blogi w językach:

1. Polski http://eye-of-camera-pl.blogspot.com/

2. English http://eye-of-camera-en.blogspot.com/

3. Hrvatski http://eye-of-camera-hr.blogspot.com/

gdzie można na bieżąco śledzić działania projektowe.