Październik 2022 - W przyjaźni siła

 

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "W przyjaźni siła" w okresie 01.10.2022 r. - 30.09.2023 r.

 

Głównym tematem naszego projektu było wzajemne zespalanie się dwóch różnych społeczności, pochodzących z różnych krajów, wywodzących się z różnych środowisk, posługujących się różnymi językami oraz aktywizacja lokalnej społeczności w szczególności z terenów powiatu zawierciańskiego.
Celem projektu była aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem wynikającym ze zmiany miejsca zamieszkania, problemów ekonomicznych wielu środowisk oraz obudzenie drzemiącej w nich inicjatywności, poprzez wspólne zajęcia i warsztaty kreatywne. Celem naszego projektu było też zwiększenie zaangażowania stałych mieszkańców powiatu zawierciańskiego oraz nowo przybyłych do działania oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery językowe, społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń w szczególności językowych, warsztatów, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie.

Zrealizowane zajęcia to:

- zajęcia kreatywno-plastyczne,

- fotograficzne zajęcia historyczno-poznawcze,

- edukacja prozdrowotna/spotkania z psychologiem/dietetykiem oraz

- zajęcia kulinarne.

 

Dziękujemy Wam za udział w projekcie!