Grudzień 2022 - Projekt Szansa kluczem do sukcesu

Fundacja "Warto Żyć"

wdrożyła model wsparcia

"Projekt Szansa kluczem do sukcesu" w ramach powierzonego grantu

dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem wdrażanego modelu wsparcia było Podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Wartość grantu: 428.400,00 PLN
Wkład ze środków europejskich wynosi: 403.938,36 PLN

 W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło ponad 3,3 mln uchodźców. Dzieci i rodziny uchodźcze są w bardzo niestabilnej sytuacji życiowej, w związku z tym kluczowe jest prowadzenie wsparcia w taki sposób, aby zajęcia dla uczestników były wzmacniające, aby były okazją do odkrywania ich zasobów i krokiem do samodzielności w radzeniu sobie z trudnościami. Zrealizowaliśmy ten projekt żeby ułatwić osobom o niskich kwalifikacjach wejść płynniej w nasze lokalne środowisko, pomóc im poznać nasz język, kulturę, zwyczaje i otoczenie, nasz piękny krajobraz i miejsca warte obejrzenia. Rozmowy w języku polskim i wspólne zajęcia projektowe ułatwiły im przełamanie bariery językowej i takie wewnętrzne otwarcie się. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ widzimy co niesie wojna, jakie traumatyczne sytuacje przeżywają osoby z terenów nią objętych. Integrując się z uchodźcami z Ukrainy uważamy, że nie tylko pomagamy im ale i Polakom, by łatwiej zrozumieć drugiego człowieka w potrzebie.

Wsparcie dla Uczestników Projektu obejmowało:

- 40h zajęć z języka polskiego,

- 2h diagnozy,

- 56h zajęć z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych, w tym do wyboru (3 szkolenia do wyboru ze szkoleń 1-5 + 6 szkolenie):

   -- 1. Instytucje w Polsce (18h),

   -- 2. Podstawy poszukiwania pracy w Polsce (18h),

   -- 3. Pracuję legalnie w Polsce (18h),

   -- 4. Wiedza o Polsce (18h),

   -- 5. Finansowe ABC (18h),

   -- 6. Transport i komunikacja (2h).

- 2h walidacji,

- ponadto Uczestnik Projektu mógł skorzystać ze wsparcia doradczego, psychologicznego i prawnego w miarę zgłaszanych potrzeb.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH:

Grupa 1:

- diagnoza: 09-10.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:11-16.01.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 19-21.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 2:

- diagnoza: 16-17.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:18-23.01.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 26-28.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 3:

- diagnoza: 23-24.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:25-30.01.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 02-04.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 4:

- diagnoza: 30.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:01-06.02.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 08-09.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 5:

- diagnoza: 05-07.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:08-13.02.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 17-19.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 6:

- diagnoza: 08-11.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:22-27.02.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 01-03.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 7:

- diagnoza: 13-15.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:01-06.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 08.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 8:

- diagnoza: 15-16.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:08-13.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 15-16.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 9:

- diagnoza: 22-23.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:15-20.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 22.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 10:

- diagnoza: 24.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:22-27.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 29.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO:

Grupa 1P: wszystkie zajęcia w godzinach od 16:00 - 20:30, w dniach: 17.02.2023r.; 24.02.2023r.; 03.03.2023r.; 10.03.2023r., 17.03.2023r.; 24.03.2023r.; 31.03.2023r.; 07.04.2023r.; 14.04.2023r. oraz 21.04.2023r.

Grupa 2P: wszystkie zajęcia w godzinach od 08:00 - 12:30, w dniach: 18.02.2023r.; 25.02.2023r.; 04.03.2023r.; 11.03.2023r., 18.03.2023r.; 25.03.2023r.; 01.04.2023r.; 08.04.2023r.; 15.04.2023r. oraz 22.04.2023r.

Grupa 3P: wszystkie zajęcia w godzinach od 13:00 - 17:30, w dniach: 18.02.2023r.; 25.02.2023r.; 04.03.2023r.; 11.03.2023r., 18.03.2023r.; 25.03.2023r.; 01.04.2023r.; 08.04.2023r.; 15.04.2023r. oraz 22.04.2023r.

Grupa 4P: wszystkie zajęcia w godzinach od 08:00 - 12:30, w dniach: 19.02.2023r.; 26.02.2023r.; 05.03.2023r.; 12.03.2023r., 19.03.2023r.; 26.03.2023r.; 02.04.2023r.; 16.04.2023r.; 23.04.2023r. oraz 30.04.2023r.

Grupa 5P: wszystkie zajęcia w godzinach od 13:00 - 17:30, w dniach: 19.02.2023r.; 26.02.2023r.; 05.03.2023r.; 12.03.2023r., 19.03.2023r.; 26.03.2023r.; 02.04.2023r.; 16.04.2023r.; 23.04.2023r. oraz 30.04.2023r.

Grupa 6P: wszystkie zajęcia w godzinach od 16:00 - 20:30, w dniach: 06.03.2023r.; 09.03.2023r., 13.03.2023r.; 16.03.2023r.; 20.03.2023r.; 23.03.2023r.; 27.03.2023r.; 30.03.2023r.; 03.04.2023r. oraz 06.04.2023r.

Grupa 7P: wszystkie zajęcia w godzinach od 08:00 - 12:30, w dniach: 20.03.2023r.; 23.03.2023r.; 27.03.2023r.; 30.03.2023r.; 03.04.2023r.; 06.04.2023r.; 13.04.2023r.; 17.04.2023r.; 20.04.2023r. oraz 24.04.2023r.

Grupa 8P: wszystkie zajęcia w godzinach od 08:00 - 12:30, w dniach: 28.03.2023r.; 31.03.2023r.; 04.04.2023r.; 07.04.2023r.; 11.04.2023r.; 14.04.2023r.; 18.04.2023r.; 21.04.2023r.; 25.04.2023r. oraz 28.04.2023r.

 

Dziękujemy Wam za udział w projekcie!