Lipiec-Sierpień 2022 - Wakacyjne warsztaty dla uchodźców z Ukrainy na start

 

sprawie realizacji PROGRAMU EDUKACJA w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Wakacyjne warsztaty dla uchodźców z Ukrainy na start" w okresie 20.06.2022r. - 20.09.2022r.

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Polski przekroczyło ponad 3,3 mln uchodźców. Dzieci i rodziny uchodźcze są w bardzo niestabilnej sytuacji życiowej: nie wiedzą czy otrzymają zgodę na pobyt w Polsce, nie wiedzą czy stanie się to za parę miesięcy, czy za parę lat. Możliwe, że będą zmuszone już jutro ruszyć dalej w drogę, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. W związku z tym kluczowe jest prowadzenie wsparcia w taki sposób, aby zajęcia dla uczestników indywidualnych i dla dzieci były wzmacniające, aby było okazją do odrywania ich zasobów i krokiem do samodzielności w radzeniu sobie z trudnościami. Fundacja ”Warto Żyć” postanowiła odpowiedzieć na to wyzwanie poprzez realizację niniejszego projektu.

Głównym tematem naszego projektu była organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych podczas 4 turnusów dla łącznie 200 (4x50 osób w tym 20 kobiet i 30 dzieci) uchodźców ukraińskich (kobiet mających status uchodźcy oraz ich dzieci) przebywających na terenie Polski.

TURNUS 1: od 01.07.2022r. do 10.07.2022r.

TURNUS 2: od 15.07.2022r. do 24.07.2022r.

TURNUS 3: od 29.07.2022r. do 07.08.2022r.

TURNUS 4: od 12.08.2022r. do 21.08.2022r.

Zajęcia które odbywały się podczas turnusów dotyczyły: autoprezentacji, rozwoju osobistego, budowania poczucia własnej wartości, instytucji publicznych w Polsce, aktywizacji zawodowej, opieki zdrowotnej w Polsce, asertywności, kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz radzenia sobie z traumą.

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

Aby wziąć udział w projekcie,  należy: pobrać, wypełnić w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisać formularze zgłoszeniowe, które znajdują się tu:

Regulamin projektu z załącznikami - Dokumenty dla Uczestników Projektu

następnie formularze możesz wysłać pod adres: 

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Nowowiejska 8, 42-400 Zawiercie 

lub dostarczyć osobiście na adres (tam możesz także pobrać wydrukowane formularze i wypełnić je z naszym przedstawicielem)

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Szymańskiego 19, 42-400 Zawiercie


WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU (PROPOZYCJA NA KAŻDY Z CZTERECH TURNUSÓW, NINIEJSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE):

1. Piątek: Przyjazd uczestników na miejsce realizacji działań, zajęcia zapoznawczo-integracyjne, harmonogram działań, autoprezentacja.

2. Sobota: Przyjazna instytucja publiczna, prawa Ukraińców w Polsce,

3. Niedziela: Rozwój osobisty

4. Poniedziałek: Budowanie poczucia własnej wartości

5. Wtorek: Wyjazd krajoznawczy, przyjazna instytucja publiczna, opieka zdrowotna w Polsce, kompetencje społeczne

6. Środa: Aktywizacja zawodowa, kompetencje społeczne

7. Czwartek: Wyjazd krajoznawczy, asertywność,

8. Piątek: Radzenie sobie ze stresem,

9. Sobota: Radzenie sobie z traumą,

10. Niedziela: Kompetencje społeczne, wyjazd uczestników do domu.

NASZE WSPOMNIENIA:

I TURNUS:

Na zakończenie turnusu otrzymaliśmy piękne podziękowania od Uczestników Projektu którymi również chcemy się z Wami podzielić

(20+) Facebook

II TURNUS:

(5) Facebook

(5) Facebook 

III TURNUS:

IV TURNUS:

 (4) Facebook

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU NR FWD/2022/W/0079:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PE/3.1/2022

Przedmiot zamówienia: na usługi noclegowe dla kobiet z dziećmi – uchodźców z Ukrainy (III turnus)

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2022 r., do godziny 08:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PE/4.1/2022

Przedmiot zamówienia: na usługi noclegowe dla kobiet z dziećmi – uchodźców z Ukrainy (IV turnus)

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2022 r., do godziny 08:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna